AreaExperten tar fram de
exakta måtten på din bostad

Vi hjälper dig få rätt pris vid försäljning

AreaExperten tar fram de
exakta måtten på din bostad

Vi hjälper dig få rätt pris vid försäljning

En areamätning görs att säkerhetställa eller korrigera de mått som står skrivna i kontraktet på den bostad man har. Detta är en viktig tjänst då det kan vara en relativt enkel – och billig – investering som på sikt kan höja bostadens värde markant.

En bostad i Stockholm kan få sitt värde höjt med åtskilliga tusen kronor om det vid en areamätning visar sig att den är större än vad som är angivet i kontraktet. En siffra värd att nämna är att man i vissa delar av Stockholm betalar så mycket som runt 100 000 kronor per kvadratmeter, och att då betala en mindre summa för en areamätning – ja, det säger ju sig självt att det är en investering utöver det vanliga.

Kontakta AreaExperten för en snabb och korrekt areamätning i Stockholm.

En areamätning i Stockholm går fort att genomföra

En areamätning är en relativt snabb och smidig process där man som kund inte behöver närvara själv. Detta förstås förutsatt att du anlitar rätt företag för jobbet och inte nöjer dig med vilket som helst. Med rätt företag menar vi att du får en firma som dels arbetar effektivt och snabbt, men som också kan visa upp ett certifikat på att den verkligen är behörig. Vi på AreaExperten är naturligtvis en sådan seriös firma.

Det här har nämligen blivit lite av ett problem – särskilt i Stockholm – där en del oseriösa aktörer smugit sig in på marknaden och helt enkelt lurar folk. Efter en areamätning av din bostad så får du ett dokument som i sig är juridiskt bindande och som gäller fram till nästa gång en areamätning sker – detta dokument och bevis får du inte av ett oseriöst företag och här gäller det alltså att vara vaksam.

Men om du anlitar en seriös firma som AreaExperten för din areamätning så handlar det om några timmar eller maximalt en dag att genomföra jobbet. Det här varierar naturligtvis beroende på hur stort ditt boende är – en större villa i Stockholm tar ju onekligen lite längre tid att mäta än exempelvis en lägenhet på Södermalm i Stockholm. Jobbet får dock ta den tid det tar då det viktigaste är att måtten blir korrekta.

En mindre bostad kan ge efterkrav vid en areamätning

Det går naturligtvis även att påverka sin bostads värde även om en areamätning visar att den är mindre än vad som anges i kontraktet. Här har man som köpare av en lägenhet i Stockholm möjlighet att få tillbaka en del av beloppet om en areamätning visar att bostaden är mindre än vad som sagts.

Detsamma gäller rent hyresmässigt då du som köpare naturligtvis inte ska betala lika mycket för en mindre lägenhet som du gör för en större. Att kontakta sin bostadsrättförening efter att man utfört en areamätning är alltså en bra idé, då det ju kan visa sig att du i slutändan borde vara få din hyra sänkt.

Det här gäller naturligtvis inte bara i Stockholm utan är något som man även kan använda sig av i övriga landet. En areamätning av bostaden kan således vara värd en hel del även om den visar mindre mått än vad man räknat med från början.

Tjäna stora pengar på att göra en areamätning av din bostad i Stockholm